Generalforsamling 23. april kl. 10

09-03-2022

 

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2022:

 

 

Generalforsamling GIF Gymnastik, Gladsaxe Idrætsforening 

NV-lokalet

Gladsaxevej 200, 1. sal, 2860 Søborg 

Lørdag d. 23.april 2022 kl. 10 

Vi indleder med brunch, så af hensyn til forplejning bedes tilmelding ske her: https://gifgymnastik.dk/event/24 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg  

2) Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse  

3) Foreningens årsrapport (inkl. revideret regnskab) fremlægges til godkendelse   Regnskabsåret er kalenderåret.  

4) Behandling af indkomne forslag  

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen (2-årig periode):  

Næstformand, Rikke Alstrup-Hansen – villig til genvalg  

Kasserer, Lisbet Vad Hemmingsen – ej villig til genvalg  

Sekretær, Trine Iversen – udtræder af bestyrelsen 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årig periode):  

Line Parst – villig til genvalg  

7) Valg af suppleanter (1-årig periode):  

Jan Darville – villig til genvalg 

Marianne Larsen – villig til genvalg 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant  

Finn Thordahl – ej villig til genvalg 

Kasper Holdensen 

9) Eventuelt 

Opstilling til bestyrelsespost eller forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal  være indsendt skriftligt til sekretær Trine Iversen på Ti@ghg.dk senest 14 dage før generalforsamlingens  afholdelse.

 

Læs mere

Covid opdatering - det lysner!

14-01-2022

Opdateret 4. februar 2022

Det lysner på corona-fronten, de fleste restriktioner er fjernet, og det betyder også, at vi i foreningslivet vender tilbage til en næsten normal hverdag.  

Det gælder selvfølgelig stadig, at man skal blive hjemme, hvis der er tegn på sygdom eller hvis man er nærkontakt.

Der er meget smitte i omløb og det betyder, at der kan komme vikarer på eller aflysninger af hold, hvis ingen kan hjælpe til i tilfælde af sygdom hos trænerne. Vi gør alt hvad vi kan for at undgå for mange aflysninger.

God træning og pas godt på hinanden!

 

 

Læs mere