Indkaldelse til Generalforsamling

21-02-2023

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2023:


 

Generalforsamling GIF Gymnastik, Gladsaxe Idrætsforening 

S-lokalet

Gladsaxevej 200, 1. sal, 2860 Søborg 

Søndag d. 19. marts 2023 kl. 10 

Vi indleder med brunch, så af hensyn til forplejning bedes tilmelding ske her: Tilmelding til brunch og generalforsamling

Opdateret dagsorden med nye der stiller op til bestyrelsen. Opdateret 15/3 2023.

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg  

2) Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse  

3) Foreningens årsrapport (inkl. revideret regnskab) fremlægges til godkendelse  

Regnskabsåret er kalenderåret.  

4) Behandling af indkomne forslag  

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen (2-årig periode - ulige år):

Formand Frank Bøgelund (valgperiode 2021-2023) - villig til genvalg

Bestyrelsesmedlem Brian Olsen (valgperiode 2021-2023) - villig til genvalg  

• Bestyrelsesmedlem Sara Claces (valgperiode 2021-2023) - udtræder af bestyrelsen - ej villig til genvalg

 


6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årig periode - lige år):  

• Bestyrelsesmedlem Sussie Rask (valgperiode 2022-2024) - er udtrådt af bestyrelsen - der skal vælges en ny for 1 år

Kasserer Henriette Christiansen (valgperiode 2022-2024) - er udtrådt af bestyrelsen - der skal vælges en ny for 1 år

Konstitueret kasserer Brian Olsen - ønsker ikke at fortsætte som kasserer

• Bestyrelsesmedlem Line Parst (valgperiode 2022-2024) – udtræder af bestyrelsen - der skal vælges en ny for 1 år

 

Næstformand Rikke Alstrup-Hansen (valgperiode 2022-2024) er ikke på valg. 

 

Følgende har valgt at stille op som bestyrelsesmedlemmer:

 

Jakob Agergaard

Camilla Asferg

Katrine Grunnet

Jesper Schmidt

 

7) Valg af suppleanter (1-årig periode):  

Jan Darville – ej villig til genvalg 

Marianne Larsen –  villig til genvalg

 

Følgende har valgt at stille op som supleant:

Lotte Askler Mørch

 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant  

Revisorfirma Nejstgaard & Vetlov – villig til genvalg 

Revisorsuppleant Kasper Holdensen -  villig til genvalg

 

9) Eventuelt 

Opstilling til bestyrelsespost eller forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til Foreningsdirektør Ida L. Brandt på ida@gifgymnastik.dk senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.